Fundacja

Fundacja Kreatywna KASETA powstała w 2023 r.
Celem działania naszej Fundacji jest:

 1. Krzewienie kultury i sztuki,
 2. Wspieranie rozwoju edukacji artystycznej,
 3. Promocja utalentowanych artystów,
 4. Wspieranie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w dziedzinie muzyki kultury i sztuki,
 5. Organizacja konkursów warsztatów festiwali wystaw i innych wydarzeń związanych z promocją kultury i sztuki,
 6. Promocja oraz wspierania pozostałych dziedzin kultury i sztuki, w tym przede wszystkim fotografii, filmografii, literatury, tańca, sztuk plastycznych między innymi malarstwo, rysunek, rzeźba, ceramika i innych dziedzin których efektem są utwory dzieła materialne i niematerialne uznawane jako dzieła sztuki
 7. Walka z chorobami cywilizacyjnymi i profilaktyka prozdrowotna,
 8. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
 9. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.

NASZE DZIAŁANIA / PROJEKTY:

 1. GDAŃSKI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „WKRĘĆ SIĘ W SZTUKĘ”

Konkurs miał na celu propagowanie rysunku jako dziedziny sztuki wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie ich wyobraźni oraz wymianę doświadczeń artystycznych między uczestnikami. Nagrodą główną w konkursie był kurs rysunku w Kreatywnej Akademii KASETA, który pozwolił zwycięzcom na dalsze rozwijanie swoich umiejętności artystycznych pod okiem doświadczonych mentorów. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, a prace nadesłane przez uczestników charakteryzowały się wysokim poziomem artystycznym i dużą różnorodnością tematyczną. Jury miało trudne zadanie wyłonienia zwycięzców, ale ostatecznie wybrano najlepsze prace, które zostały zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

 

Termin realizacji: wrzesień 2023

 1. AKCJA SPOŁECZNA “CHODŹ POMALUJ MÓJ ŚWIAT, CZYLI CHODNIKOWY STREETART”!

Akcja społeczna była realizowana pod okiem Profesjonalnych Artystów z Kreatywnej Akademii KASETA. Uczestnicy mieli okazję skorzystać z darmowego warsztatu rysunku na chodniku, nauczyć się rysunku wielkoformatowego za pomocą kredy na chodnikach, a tym samym upiększyć okolicę Wrzeszcza! Patronem Akcji była Galeria Metropolia.

 

Termin realizacji: sierpień 2023

 1. PROJEKT RODZINNE NIEDZIELE

Projekt zrealizowany w ramach małego grantu z Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego. W ramach tego projektu przygotowaliśmy familijne spektakle teatralne, które zostały wystawione dla mieszkańców dzielnicy Ujeścisko.

 

Termin realizacji: październik-grudzień 2023

Logo RC kolor_ png (1)
Logo_GFS_JPG (1)
 1. AKCJA CHARYTATYWNA „SZtuKoty”

“SztuKoty” to jednodniowa wystawa połączona z cichą aukcją Sztuki stworzonej specjalnie w ramach współpracy z Pomorską Fundacją Bracia Mniejsi zajmującej się opieką, edukacją i poszukiwaniem domów dla bezdomnych kotów. Cały dochód przeznaczony został na działania Fundacji, której podopieczni zainspirowali artystów do stworzenia rzeźb ceramicznych, przedmiotów użytkowych oraz obrazów. 

 

Termin realizacji: czerwiec 2023

 1. RENOWACJA MURU PRZY UL. KILIŃSKIEGO

W ramach renowacji muru przy ul. Kilińskiego, planowane jest stworzenie czterech nowych murali autorstwa lokalnej artystki Kasi Grządzieli. Inicjatywa ta ma na celu nie tylko odnowienie zniszczonej powierzchni muru, ale również wniesienie elementu sztuki ulicznej, który wzbogaci wizualnie przestrzeń miejską i przyczyni się do kulturalnego rozwoju lokalnej społeczności.