TUS - Trening Umiejętności społecznych

Home Kursy

TUS

TUS

Nauczyciel

Akademia Kaseta

Kategoria

Zajęcia stacjonarne dla dzieci

Course Attendees

Still no participant

Recenzja kursu

Still no reviews

TUS - Trening Umiejętności społecznych

Trening Umiejętności Społecznych, to forma pracy z grupą ukierunkowana na uczenie się efektywnych sposobów funkcjonowania społecznego.
Dzieci nabywają umiejętności słuchania, reagowania na wypowiedzi innych, zadawania pytań, nawiązywania kontaktu wzrokowego, tworzenia i utrzymywania granic, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, budowania własnej tożsamości poprzez odkrywanie swoich cech, mocnych i słabszych stron.
TUS jest skierowany głównie do dzieci z zaburzeniami rozwoju (ASD), jednak jest to również forma pracy z dziećmi posiadającymi trudnościami, takimi jak: agresja, nieśmiałość, zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

Our Main Teachers

Jesteśmy kreatywną akademią, która łączy w sobie SZTUKĘ, EDUKACJĘ, ZABAWĘ i TERAPIĘ 🤓

Cena : Free

Pytanie